40 Hadis Ezberleyin

BASIN MERKEZİ
ANKET
İlim Der'in yardımlarını hangi alanda yoğunlaştırmasını istersiniz?

Gizlilik İlkeleri

Bu site, Yakubiye-Der'e ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.

Şanlıurfa Yakubiye-Der'e lisans verilmesi

Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Şanlıurfa Yakubiye-Der'e telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Şanlıurfa Yakubiye-Der aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur:

Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak.

Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.

Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

Sorumluluğun reddi

Şanlıurfa Yakubiye-Der, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne Şanlıurfa Yakubiye-Der ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Yakubiye-Der, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Şanlıurfa Yakubiye-Der, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. Şanlıurfa Yakubiye-Der, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Siz (Şanlıurfa Yakubiye-Der değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

Sorumluluk sınırı

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Şanlıurfa Yakubiye-Der, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Şanlıurfa Yakubiye-Der malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şanlıurfa Yakubiye-Der'i kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı İstanbul İlim-Der'in sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

Son bulma

Bu anlaşma, Şanlıurfa Yakubiye-Der tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Şanlıurfa Yakubiye-Der ve gizlilik haklarımız

Şanlıurfa Yakubiye-Der, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

Bize elektronik posta ile erişebilirsiniz.

Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunu açıkca sorarız. Örneğin, eğer İstanbul İlim-Der ana sayfasını kişiselleştirmek isterseniz, Şanlıurfa Yakubiye-Der size adınızı ve elektronik posta adresinizi soracaktır, diğer taraftan, bir yarışma ya da bir promosyon kapsamında sizden kişisel bilgilerinizi isteyebiliriz. Şanlıurfa Yakubiye-Der'i işletirken kişisel bilgilerinizi kullanırız ve Şanlıurfa Yakubiye-Der'in yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz.

Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine "cookie" adında bir metin dosyası yerleştirebiliriz. Cookie"nin kendisi, hakkınızda kişisel bilgi içermese de, sitenin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, siteye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, İstanbul İlim-Der tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.

Eğer herhangi bir zamanda bir sitenin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen Şanlıurfa Yakubiye-Der'e elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim.

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen elektronik posta yolu ile Şanlıurfa Yakubiye-Der'e bilgi gönderiniz.

Diğer

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

İstanbul İlim Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Mail: istanbuilimder@hotmail.com
Telefon: +90 212 508 62 37 Adres:Çıner Mh Fatih Cad No 41/A Bağcılar İstanbul
Copyright © 2012 ilimder.org
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.